Víceúčelový objekt Kšice

11

Nedaleko města Stříbra se nachází obec Kšice, kde sídlí významný český výrobce aromakosmetiky. Krásná až omamná vůně 100% přírodních esencí se line po celé obci. Tato společnost začíná expandovat do celé Evropy a její výrobní a především skladovací kapacity nepostačují. Areál tvoří podlouhlé hmoty stodol se štíty do ulice, které vymezují vnitřní dvory. Platný regulační plán nepřipouští u nové zástavby jinou formu než klasiku, dům se sedlovou střechou o sklonu 40-45°. Výhradně přírodní suroviny používané při výrobě nás inspirují v materiálovém řešení nové architektury. Proto používáme tradiční materiály s přírodním základem, pálenou cihlu, dřevo a omítku. Tradiční ověřené materiály používáme současným způsobem.

02

04

Konfigurace terénu se zlomem uprostřed areálu předurčila koncept řešení. Navrhujeme dvě hmoty, podzemní a nadzemní objekty tak, aby jejich realizace mohla proběhnout ve dvou etapách. Umístění nadzemního objektu koresponduje se směrem terénního zlomu. Takto umístěná hmota neuzavírá vnitřní dvůr, který by byl velmi stísněný, ale naopak otevírá výhledy na centrální plochu v areálu, kterou představuje pobytová zahradu s bylinkami a stromy. Nadzemní objekt, jehož podlouhlá hmota vychází z tradiční vesnické formy stodoly, má přízemí a podkroví zastřešené sedlovou střechou. Skrz něj se projíždí krytou rampou o úroveň níže do podzemního skladovacího objektu surovin a hotových výrobků, který je celý obsypán v zemi a do parteru se tedy neuplatňuje.

 

název: Víceúčelový objekt ve Kšicích

spolupráce: Zdeněk Hromádka

projekt: 2013 

 

© modulora